Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
2.1 Getallenleer bis2
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

1. De rationale getallen. 

- Over breuken en decimale getallen.

U1 dan 30ste link "ORDENING VAN GETALLEN" (orde in N, Z en Q)

U1 dan de 12de link "GETALLENLIJN IN Z (2)"

U1 en dan de 19de link "GETALLENLIJN IN Q (1)"

U1 en dan de 20ste link "GETALLENLIJN IN Q (2)"

U1 en dan de 2de link "SOORTEN GETALLEN"

- Bewerkingen met rationale getallen.

U1 en dan de 16de link "HAAKJESREGEL IN Z"

U1 en dan de 14de link "REKENEN MET GEHELE GETALLEN" ( opt., aftr., verm., delen )

U1 en dan de 17de link "MACHTEN IN Z"

U1 en dan de 22ste link "REKENEN MET RATIONALE GETALLEN"(opt., aftr., verm., delen)

U1 en dan de 24ste link "REKENEN MET GETALLEN (ALLERLEI)(in N, Z en Q)

U1 en dan de 23ste link "MACHTEN EN VIERKANTSWORTELS"

- Verhouding, schaal, procent en grafieken.

U2en dan de 1ste link "COÖRDINATEN - OEFENINGEN 1" (coördinaten van gegeven punten aflezen)

U2 en dan de 2de link "COÖRDINATEN - OEFENINGEN 2" (punten plaatsen als de coördinaten gegeven zijn)

U2 en dan de voorlaatste link "DIAGRAMMEN (OMZETTEN)" (staaf-,strook- en schijfdiagrammen)

U2 en de laatste link "GRAFIEKEN EN DIAGRAMMEN (INTERPRETEREN)"

- Eigenschappen van de bewerkingen in Q.

U2 en dan de 10de link "EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Z"

U2 en dan de 11de link "EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Q"

U1 en dan de 5de link "REKENEN MET LETTERVORMEN (IN N EN Z" (oefeningen op de distributiviteit)

- De volgorde van de bewerkingen in Q.

U1 en dan de 14de link "REKENEN MET GEHELE GETALLEN" (kies in de keuzelijst: volgorde van de bewerkingen)

U1 en dan de 27ste link "VOLGORDE VAN DE BEWERKINGEN IN Q"

- De getalwaarde en lettervormen in Q.

U2 en dan de 20ste link "GETALWAARDE VAN EEN VEELTERM BEREKENEN"

2. De machtsverheffing in Q.

- Machten met gehele exponenten.

eenvoudige oefeningen ( gebruik / voor de breukstreep )(e)

werk de negatieve exponenten weg (e)

- De wetenschappelijke schrijfwijze.

omrekenen naar de wetenschappelijke notatie (klik op de 6de link omzetten decimale/wetenschappelijke schrijfwijze)

- Rekenregels.

  • product van machten met eenzelfde grondtal.
  • quotiŽnt van machten met eenzelfde grondtal.
  • macht van een product.
  • macht van een qoutiŽnt.
  • macht van een macht.

 

U2 en dan de 12de link "REKENEN MET MACHTEN - EENVOUDIG"

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

U2 en dan de 13de link "REKENEN MET MACHTEN (2)- MOEILIJK" (gemengde oefening)

theorie en oefeningen ( kies A2 Herleiden van machten)

klik eerst op online CabriJava-applets dan de laatste link "MERKWAARDIGE PRODUCTEN: KWADRAAT VAN EEN TWEETERM" (a en b)² meetkundig bekeken

 

3. Eentermen en veeltermen.

- Eentermen - veeltermen.

U2 en dan de 19de link "MACHT VAN EEN EENTERM"

U2 en dan de 21ste link "REKENEN MET VEELTERMEN"

U2 en dan de 20ste link "GETALWAARDE VAN VEELTERMEN"

- De merkwaardige producten.

  • kwadraat van een tweeterm.
  • product van twee toegevoegde tweetermen.

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

U2 en dan de 22ste link "MERKWAARDIGE PRODUCTEN - 1"

U2 en dan de 23ste link "MERKWAARDIGE PRODUCTEN - 2"

theorie en oefeningen ( kies B1 of B2)

- Ontbinden in factoren.

  • gemeenschappelijke factoren afzonderen.
  • ontbinden van een tweeterm a≤ - b≤
  • ontbinden van een drieterm a≤ + 2ab + b≤

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

U2 en dan de 25ste link "ONTBINDEN IN FACTOREN - 1"

gemeenschappelijke factoren afzonderen (engels)

a²-b² met uitgewerkte oplossingen (engels)

U2 en dan de 26ste link "ONTBINDEN IN FACTOREN - 2"

theorie en oefeningen (kies C1, C2 of C3)

4. Oplossen van vergelijkingen.

- Vergelijkingen van de eerste graad oplossen.

vergelijkingen van de vorm x plus a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm x - a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm -a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax plus b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax - b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x plus b) = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x - b) = c oplossen (met hints)(e)

eenvoudige vergelijkingen oplossen met zeer goede uitleg (f)

U2 en dan de 15de link "OMZETTEN NAAR SYMBOLEN" (eenvoudig-handel)

U1 en dan de 18de link "OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN IN Z"(eenvoudig-handel)

eenvoudige oefeningen

theorie en uitgewerkte oefeningen ( kies D eerstegraadsvergelijkingen )maak oef 18

U2 en dan de 14de link "OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN IN Q"

engels met uitgewerkte oefeningen

Bij volgende website moet je de volgende stappen volgen:
Kies wiskunde - HML-havo wiskunde B1/B1,2 - praktische opdracht klas 4 - computerpractica - vergelijkingen - klik nu op de eerste tekening - om later terug te keren druk alt F4

wiswijzer oefeningen, je kan ook zelf oefeningen ingeven

- Vraagstukken oplossen met vergelijkingen.

U2en dan de 16de link "VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN MET VERGELIJKINGEN"

ga EERST naar het DERDE jaar - kies online oef - dan de 16de link "VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN MET VERGELIJKINGEN"

vergelijkingen en vraagstukken met uitgewerkte oplossingen ( kies hoofdstuk 15 t=theorie, o= oefening, a=antwoorden)

5. Evenredigheden.

- Hoofdeigenschap.

kies de 7de link "EVENREDIGHEDEN"

U2 en dan de 17de link "EVENREDIGHEDEN" (toepassing hoofdeigenschap)

de hoofdeigenschap - met uitgewerkte oefeningen (e)

- Recht- en omgekeerd evenredige grootheden.

U2 en dan de 18de link "RECHT EN OMGEKEERD EVENREDIG (VRAAGSTUKKEN)

St. Michielsinstituut - Tremelobaan 4 - 3140 Keerbergen