Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
1.3 Gratis software
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

nog in aanbouw

1. De natuurlijke getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in N.

- bewerkingen in N.

- eigenschappen van de bewerkingen in N.

- volgorde van de bewerkingen in N.

- getalwaarde en lettervormen.

2. De deelbaarheid in N.

- delers en veelvouden.

- kenmerken van deelbaarheid.

- ontbinden in priemfactoren.

- g.g.d. en k.g.v.

3. Grafieken.

- assenstelsel, roosters en co÷rdinaten.

- lijn-, staaf- en blokdiagram.

- rekenkundig gemiddelde en mediaan.

4. De gehele getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in Z.

- bewerkingen in Z.

- eigenschappen van de bewerkingen in Z.

- volgorde van de bewerkingen in Z.

- getalwaarde en lettervormen.

5. De rationale getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in Q.

- bewerkingen in Q.

- eigenschappen van de bewerkingen in Q.

- volgorde van de bewerkingen in Q.

- getalwaarde en lettervormen.

- decimale getallen.

6. Vergelijkingen in Q.

- oplossen van eenvoudige vergelijkingen.

- vraagstukken oplossen m.b.v. vergelijkingen.

1.2 Meetkunde

Overzicht Cabri-macro's

Cabri-werkbladen

1. Het metriek stelsel.

2. Lengte en hoeken.

- vlak, punt en rechte.

- hoeken.

3. Onderlinge ligging van rechten.

- snijdende rechten en overstaande hoeken.

- eigenschappen van snijdende en evenwijdige rechten.

- middelloodlijn van een lijnstuk.

- bissectrice van een hoek.

4. Vlakke figuren.

- driehoeken.

- vierhoeken.

- de cirkel.

- formules van omtrek en oppervlakte van vlakke figuren.

5. Ruimtemeetkunde.

- aanzichten en ontwikkelingen

- kubus en balk.

- cilinder.

- recht prisma.

Enter content here

Enter supporting content here