Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
1.1 Getallenleer bis2
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

1. De natuurlijke getallen.

- getallenas en orde.

getallenas oef1

getallenas oef2

kies eerst in't midden online oef 1 jaar - en dan 2de link "SOORTEN GETALLEN"

kies eerst in 't midden online oef 1ste jaar - dan in't midden de 30ste link "ORDENING VAN GETALLEN" (oef op <, >)

- deelverzamelingen in N.

- bewerkingen in N.

kies eerst 't midden online oef 1ste jaar dan de 24ste link "REKENEN MET GETALLEN: ALLERLEI"

- eigenschappen van de bewerkingen in N.

kies eerst 't midden online oef 1ste jaar en dan de 3de link "EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN N"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 5de link "REKENEN MET LETTERVORMEN" (de distributiviteit)

- volgorde van de bewerkingen in N.

eenvoudige oefeningen (meerkeuzevragen)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 4de link "VOLGORDE DER BEWERKINGEN IN N" (oefeningen zonder machten)

getallenfabriek

- getalwaarde en lettervormen.

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan 31ste link "REGELMAAT"

2. De deelbaarheid in N.

- delers en veelvouden.

- kenmerken van deelbaarheid.

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan de 6de link "DEELBAARHEID IN N(reeks 1)"

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan de 7de link "DEELBAARHEID IN N(reeks 2)"

Kraak de kluis

- ontbinden in priemfactoren.

lijst van de priemgetallen van 1 tot ....

kies 2de link "NATUURLIJK GETAL ONTBINDEN IN PRIEMFACTOREN" (een * is maal)

- g.g.d. en k.g.v.

kies 3de link "G.G.D. en K.G.V."

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan de 8ste link "G.G.D. en K.G.V."

3. Grafieken.

- assenstelsel, roosters en co÷rdinaten.

kies aan de linkerzijjde "COORDINATEN" en dan beneden onder de kader "OEFENEN"

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan de 3de laatste link "COÖRDINATEN - OEFENING 1"

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en dan " COÖRDINATEN-OEFENING2" (punten op een grafiek plaatsen a.d.h.v. gegeven coördinaten)

computer tekent punten op een grafiek (e)

- lijn-, staaf- en blokdiagram.

kies eerst in't midden online oef 1ste jaar en de laatste link " GRAFIEKEN EN DIAGRAMMEN INTERPRETEREN"

- rekenkundig gemiddelde en mediaan.

4. De gehele getallen.

- getallenas en orde.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 11de link "GETALLENLIJN IN Z (1)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 12 link "GETALLENLIJN IN Z (2)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 30ste link "ORDENING VAN GETALLEN"

- deelverzamelingen in Z.

- bewerkingen in Z.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 15de link "GEDURIGE SOM VAN GEHELE GETALLEN" (gedurige som - hakenregel - veeltermen)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 16de link "HAAKJESREGEL IN Z" (gedurige som - hakenregel - veeltermen (oefening 2)

optellen van gehele getallen

optelling-aftrekking (koppel een opgave met een uitkomst)

kies eerst online oef 1ste jaar en de 14de link "REKENEN MET GEHELE GETALLEN" (oef op de vier hoofdbewerkingen in Z)

Hoofdbewerkingen -eenvoudige oef (kies bij non-java:ADDITION.... NEGATIVE NUMBERS)(e)

hoofdbewerkingen - meerkeuzevragen (e)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 24ste link "REKENEN MET GETALLEN (ALLERLEI)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 17de link "MACHTEN IN Z" (pos. exponenten)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 23ste link "MACHTEN EN VIERKANTSWORTELS"

- eigenschappen van de bewerkingen in Z.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 13de link "EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Z"

Geef de naam van de eigenschap.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 5de link "REKENEN MET LETTERVORMEN"

- volgorde van de bewerkingen in Z.

eenvoudige oefeningen zonder machten (kies bij non-java: ORDER OF OPERATIONs)

- getalwaarde en lettervormen.

5. De rationale getallen.

- getallenas en orde.

<,>, = (kies bij non-java:FRACTION INQUATITIES°

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 19de link "GETALLENLIJN IN Q (1)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 20ste link "GETALLENLIJN INQ (2)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 30ste link "ORDENING VAN GETALLEN" ( oef op <,> )

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 21ste link "GELIJKHEID VAN BREUKEN"( breuken vereenvoudigen)

- deelverzamelingen in Q.

- bewerkingen in Q.

eenvoudige on-line testen op vereenvoudigen, optellen en vermenigvuldigen van breuken(e)

vermenigvuldigen van eenvoudige breuken (kies bij non-java:MULTIPLYING AND SIMPLIFYING)(e)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 22 link "REKENEN MET RATIONALE GETALLEN"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 24ste link "REKENEN MET GETALLEN (ALLERLEI)"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 23 link "MACHTEN EN VIERKANTSWORTEls"

- eigenschappen van de bewerkingen in Q.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 26ste link "EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Q"

- volgorde van de bewerkingen in Q.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 27ste link "VOLGORDE DER BEWERKINGEN IN Q" (met machten)

- getalwaarde en lettervormen.

- decimale getallen.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 25ste link "AFRONDEN VAN GETALLEN"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 28ste link "PERCENTEN"

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 29ste link "PERCENTEN - VRAAGSTUKKEN"

6. Vergelijkingen in Q.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 9de link "OMZETTEN NAAR SYMBOLEN"

- oplossen van eenvoudige vergelijkingen.

eenvoudige oefeningen ( kies bij non-java: ALGEBRA)

vergelijkingen van de vorm x plus a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm x - a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm -a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax plus b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax - b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x plus b) = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x - b) = c oplossen (met hints)(e)

eenvoudige vergelijkingen oplossen met zeer goede uitleg (f)

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 18de link "VERGELIJKINGEN IN Z OPLOSSEN"

kies eerst online oef TWEEDE jaar en dan de 14de link "VERGELIJKINGEN IN Q OPLOSSEN"

- vraagstukken oplossen m.b.v. vergelijkingen.

kies eerst online oef 1ste jaar en dan de 10de link "VRAAGSTUKKEN IN N"

 

St. Michielsinstituut - Tremelobaan 4 - 3140 Keerbergen