Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
test html
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

Enter subhead content here

Nieuwe pagina 2
1. De natuurlijke getallen.

- getalwaarde en lettervormen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in N.
- bewerkingen in N.

- eigenschappen van de bewerkingen in N.

 

 

 

 

 

- volgorde van de bewerkingen in N.

 

 

 

 

 

 

- getalwaarde en lettervormen.

 

 

 

2. De deelbaarheid in N.

 

- delers en veelvouden.

 

- kenmerken van deelbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

- ontbinden in priemfactoren.

 

 

 

 

 

- g.g.d. en k.g.v.

 

 

 

 

 

3. Grafieken.

 

- assenstelsel, roosters en coördinaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lijn-, staaf- en blokdiagram.

 

 

 

- rekenkundig gemiddelde en mediaan.

 

4. De gehele getallen.

 

- getallenas en orde.

 

 

 

 

 

 

 

- deelverzamelingen in Z.

 

- bewerkingen in Z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- eigenschappen van de bewerkingen in Z.

 

 

 

 

 

 

 

- volgorde van de bewerkingen in Z.

 

 

 

- getalwaarde en lettervormen.

 

5. De rationale getallen.

 

- getallenas en orde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- deelverzamelingen in Q.

 

- bewerkingen in Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- eigenschappen van de bewerkingen in Q.

 

 

 

- volgorde van de bewerkingen in Q.

 

 

 

- getalwaarde en lettervormen.

 

- decimale getallen.

 

 

 

 

 

 

Enter supporting content here