Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
2.1 Getallenleer
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

1. De rationale getallen. 

- Over breuken en decimale getallen.

"ORDENING VAN GETALLEN" (orde in N, Z en Q)

"GETALLENLIJN IN Z (2)"

"GETALLENLIJN IN Q (1)"

"GETALLENLIJN IN Q (2)"

"SOORTEN GETALLEN"

- Bewerkingen met rationale getallen.

"HAAKJESREGEL IN Z"

"REKENEN MET GEHELE GETALLEN" ( opt., aftr., verm., delen )

"MACHTEN IN Z"

"REKENEN MET RATIONALE GETALLEN"(opt., aftr., verm., delen)

"REKENEN MET GETALLEN (ALLERLEI)(in N, Z en Q)

"MACHTEN EN VIERKANTSWORTELS"

- Verhouding, schaal, procent en grafieken.

"COÖRDINATEN - OEFENINGEN 1" (coördinaten van gegeven punten aflezen)

"COÖRDINATEN - OEFENINGEN 2" (punten plaatsen als de coördinaten gegeven zijn)

"DIAGRAMMEN (OMZETTEN)" (staaf-,strook- en schijfdiagrammen)

"GRAFIEKEN EN DIAGRAMMEN (INTERPRETEREN)"

- Eigenschappen van de bewerkingen in Q.

"EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Z"

"EIGENSCHAPPEN VAN DE HOOFDBEWERKINGEN IN Q"

"REKENEN MET LETTERVORMEN (IN N EN Z" (oefeningen op de distributiviteit)

- De volgorde van de bewerkingen in Q.

"REKENEN MET GEHELE GETALLEN" (kies in de keuzelijst: volgorde van de bewerkingen)

"VOLGORDE VAN DE BEWERKINGEN IN Q"

- De getalwaarde en lettervormen in Q.

"GETALWAARDE VAN EEN VEELTERM BEREKENEN"

REKENEN MET LETTERVORMEN

2. De machtsverheffing in Q.

- Machten met gehele exponenten.

eenvoudige oefeningen ( gebruik / voor de breukstreep )(e)

werk de negatieve exponenten weg (e)

- De wetenschappelijke schrijfwijze.

"OMREKENEN OMZETTEN DECIMALE/WETENSCHAPPELIJKE SCHRIJFWIJZE"

- Rekenregels.

  • product van machten met eenzelfde grondtal.
  • quotiŽnt van machten met eenzelfde grondtal.
  • macht van een product.
  • macht van een qoutiŽnt.
  • macht van een macht.

 

"REKENEN MET MACHTEN - EENVOUDIG"

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

"REKENEN MET MACHTEN (2)- MOEILIJK" (gemengde oefening)

theorie en oefeningen ( kies A2 Herleiden van machten)

"MERKWAARDIGE PRODUCTEN: KWADRAAT VAN EEN TWEETERM" (a en b)² meetkundig bekeken

 

3. Eentermen en veeltermen.

- Eentermen - veeltermen.

"MACHT VAN EEN EENTERM"

"REKENEN MET VEELTERMEN"

"GETALWAARDE VAN VEELTERMEN"

- De merkwaardige producten.

  • kwadraat van een tweeterm.
  • product van twee toegevoegde tweetermen.

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

"MERKWAARDIGE PRODUCTEN - 1"

"MERKWAARDIGE PRODUCTEN - 2"

theorie en oefeningen ( kies B1 of B2)

- Ontbinden in factoren.

  • gemeenschappelijke factoren afzonderen.
  • ontbinden van een tweeterm a≤ - b≤
  • ontbinden van een drieterm a≤ + 2ab + b≤

Volgende site werkt soms niet goed als er rechts een schuifbalk verschijnt. Je moet dan je scherminstellingen wijzigen (op meer dan 800 x 600 instellen).

"ONTBINDEN IN FACTOREN - 1"

a²-b² met uitgewerkte oplossingen (engels)

"ONTBINDEN IN FACTOREN - 2"

"TWEETERM AANVULLEN TOT EEN VOLKOMEN KWADRAAT (moeilijk)

theorie en oefeningen (kies C1, C2 of C3)

4. Oplossen van vergelijkingen.

- Vergelijkingen van de eerste graad oplossen.

vergelijkingen van de vorm x + a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm x - a = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm -a.x = b oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax + b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm ax - b = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x + b) = c oplossen (met hints)(e)

vergelijkingen van de vorm a(x - b) = c oplossen (met hints)(e)

eenvoudige vergelijkingen oplossen met zeer goede uitleg (f)

"OMZETTEN NAAR SYMBOLEN" (eenvoudig-handel)

"OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN IN Z"(eenvoudig-handel)

eenvoudige oefeningen

theorie en uitgewerkte oefeningen ( kies D eerstegraadsvergelijkingen )maak oef 18

"OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN IN Q"

engels met uitgewerkte oefeningen

Bij volgende website moet je de volgende stappen volgen:
Klik op de link - om te oefenen klik op het blauwe scherm bij oefenen met de balansmethode  (Als het niet wilt openen worden je popups afgeblockt) om later terug te keren druk alt F4

wiswijzer oefeningen, je kan ook zelf oefeningen ingeven

- Vraagstukken oplossen met vergelijkingen.

"VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN MET VERGELIJKINGEN"

"VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN MET VERGELIJKINGEN" (verschillende moeilijkheidsgraden)

vergelijkingen en vraagstukken met uitgewerkte oplossingen ( kies hoofdstuk 9 t=theorie, o= oefening, a=antwoorden)

5. Evenredigheden.

- Hoofdeigenschap.

"EVENREDIGHEDEN"

"EVENREDIGHEDEN" (toepassing hoofdeigenschap)

de hoofdeigenschap - met uitgewerkte oefeningen (e)

- Recht- en omgekeerd evenredige grootheden.

"RECHT EN OMGEKEERD EVENREDIG (VRAAGSTUKKEN)

St. Michielsinstituut - Tremelobaan 4 - 3140 Keerbergen