Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS

1.1.3. Getallenleer

Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

Terug naar overzicht getallenleer

3. Grafieken.

- assenstelsel, roosters en co÷rdinaten.

BEPAAL DE COÔRDINAAT

kies beneden onder het rooster "OEFENEN"

"COÖRDINATEN - OEFENING 1"

" COÖRDINATEN-OEFENING2" (punten op een grafiek plaatsen a.d.h.v. gegeven coördinaten)

computer tekent punten op een grafiek (e)

- lijn-, staaf- en blokdiagram.

" GRAFIEKEN EN DIAGRAMMEN INTERPRETEREN"

- rekenkundig gemiddelde en mediaan.

Terug naar overzicht getallenleer

Enter supporting content here