Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
1.1 Getallenleer

HOME

1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

1. De natuurlijke getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in N.

- bewerkingen in N.

- eigenschappen van de bewerkingen in N.

- volgorde van de bewerkingen in N.

- getalwaarde en lettervormen.

2. De deelbaarheid in N.

- delers en veelvouden.

- kenmerken van deelbaarheid.

- ontbinden in priemfactoren.

- g.g.d. en k.g.v.

3. Grafieken.

- assenstelsel, roosters en coördinaten.

- lijn-, staaf- en blokdiagram.

- rekenkundig gemiddelde en mediaan.

4. De gehele getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in Z.

- bewerkingen in Z.

- eigenschappen van de bewerkingen in Z.

- volgorde van de bewerkingen in Z.

- getalwaarde en lettervormen.

5. De rationale getallen.

- getallenas en orde.

- deelverzamelingen in Q.

- bewerkingen in Q.

- eigenschappen van de bewerkingen in Q.

- volgorde van de bewerkingen in Q.

- getalwaarde en lettervormen.

- decimale getallen.

6. Vergelijkingen in Q.

- oplossen van eenvoudige vergelijkingen.

- vraagstukken oplossen m.b.v. vergelijkingen.

 

St. Michielsinstituut - Tremelobaan 4 - 3140 Keerbergen