Make your own free website on Tripod.com
Wiskunde SMIKS
2.3 Gratis software
Home
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
Links
Kalender - evenementen.
Nieuws
Gastenboek
Contacteer ons

Nog in aanbouw
 

2.1 Getallenleer bis2

1. De rationale getallen. 

- Over breuken en decimale getallen.

- Bewerkingen met rationale getallen.

- Verhouding, schaal, procent en grafieken.

- Eigenschappen van de bewerkingen in Q.

- De volgorde van de bewerkingen in Q.

- De getalwaarde en lettervormen in Q.

2. De machtsverheffing in Q.

- Machten met gehele exponenten.

- De wetenschappelijke schrijfwijze.

- Rekenregels.

  • product van machten met eenzelfde grondtal.
  • quotiŽnt van machten met eenzelfde grondtal.
  • macht van een product.
  • macht van een qoutiŽnt.
  • macht van een macht.

3. Eentermen en veeltermen.

- Eentermen - veeltermen.

- De merkwaardige producten.

  • kwadraat van een tweeterm.
  • product van twee toegevoegde tweetermen.

- Ontbinden in factoren.

  • gemeenschappelijke factoren afzonderen.
  • ontbinden van een tweeterm a≤ - b≤
  • ontbinden van een drieterm a≤ + 2ab + b≤

4. Oplossen van vergelijkingen.

- Vergelijkingen van de eerste graad oplossen.

- Vraagstukken oplossen met vergelijkingen.

5. Evenredigheden.

- Hoofdeigenschap.

- Recht- en omgekeerd evenredige grootheden.

2.2 Meetkunde

1. Transformaties.

1. GeoriŽnteerd lijnstuk en georiŽnteerde hoek.

2. Spiegelingen.

3. Puntspiegeling.

4. Verschuivingen.

5. Rotaties.

2. Congruente en gelijkvormige figuren.

1. Congruente driehoeken.

2. Congruentiekenmerken.

3. Gelijkvormigheden.

3. Eigenschappen van vlakke figuren.

1. Hoeken gevormd door twee evenwijdige rechten met een snijlijn.

2. Eigenschappen in een driehoek.

3. Eigenschappen in vierhoeken.

4. Middelloodlijn van een lijnstuk.

5. Bissectrices van snijdende rechten.

6. Symmetrieassen en symmetriepunten.

4. Ruimtemeetkunde.

1. Ruimtefiguren.

2. Piramide.

3. Kegel.

4. Bol.

Enter content here

Enter supporting content here